Registratie

Als u uw tolgelden wilt terugvorderen, vul dan het registratieformulier in. Let op: voor aanvragen voor terugbetaling die in 2017 zijn ontstaan, moet de registratie voor 20 december zijn voltooid, aangezien de verjaringstermijn eind 2020 afloopt.


Bedrijfsnaam – Elke bij Toll Collect GmbH geregistreerde onderneming dient afzonderlijk met het corresponderende Toll Collect gebruikersnummer te worden aangemeld.